Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

3 kroky k riešeniu

Možno sa práve teraz nachádzate v situácii alebo vzťahu, v ktorom veci nejdú tak, ako by mali. Je veľa objektívnych skutočností, ktoré hneď zmeniť nemôžeme. To, čo môžeme, je zmeniť naše pocity a postoje k tomu, čo sa deje.

Aký je postup?

1. krok

DEFINUJ SI, AKÝ JE TVOJ MOMENTÁLNY POCIT:
cítiš, že nevieš určité veci prijať, hnevá ťa niečo, alebo trpíš kvôli tomu, že tých druhých nezaujíma to, čo teba? Cítiš sa podpichovaný, ochudobnený alebo sklamaný, ohrozený, nie vítaný? Alebo sú tam pocity žiaľu, viny, pesimizmus, rezignácia či chuť utiecť, lebo sa cítiš nedôležitý, nenaplnený či opustený? Je tam pocit, že ty nemôžeš zmeniť nič? Venuj si chvíľu a preskúmaj svoj pocit, dovoľ si cítiť ho. Daj si pri tom jednu ruku na čelo a druhú na zadnú časť hlavy. DÝCHAJ, precíť pocit, uvedom si, čo z tej situácie ho spúšťa.

2. krok

DEFINUJ SI, ČO BY SI V TEJTO SITUÁCII CHCEL:
prijatie? Nájsť povzbudenie, ocenenie? Alebo je to nadšenie a radosť, ktoré teraz necítiš, chuť do života, sebaistota, ktorú chceš, odvaha a odhodlanie, dôvera? Možno chceš byť rovnocenný, cieľavedomý, možno chceš veriť, že veci dobre pokračujú, chceš pocit bezpečia a vnútorný mier. Nech je to čokoľvek, definuj, čo chceš. Možno je to viac priateľov, peňazí alebo dobrá práca - ak je tak, uvedom si, aké pocity sú spojené s naplnením Tvojho cieľa.

3. krok

DEFINUJ SI, ČO SI TY V TEJTO CHVÍLI OCHOTNÝ UROBIŤ:
preto, aby si sa tak cítil. Len TY, TY SÁM, nie tí druhí. Ak chceš dobrú prácu, pretože sa potom budeš cítiť naplnený a cieľvedomý, čo si ochotný urobiť hneď teraz, čo môže byť prvý krok?design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015