Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

O mne

V roku 1993 som bola "na pol ceste" - mala som za sebou prvé kontakty s metódami osobného rozvoja, opustila som prácu, o ktorej som si od školy nahovárala, že ma baví a bude živiť. Život nadobudol iný rozmer a ja som sa cítila naplnená a užitočná. Hoci som robila veci, ktoré ma bavili, práce bolo veľa a napriek všetkému, čo som už poznala, som sa znovu cítila prepracovaná, nervózna, nepríjemná na svojich blízkych. To všetko sa prejavilo aj na zdravotnom stave a pohode môjho tela. Zdalo sa mi, že akokoľvek pozitívne myslím, neviem sa posunúť do­pre­du.  Zo všetkých síl som sa snažila udržať si nadhľad, napriek tomu znovu narastal stres, únava, pocit, že nemám vlastný život a nepohoda v osobných vzťahoch. Moji priatelia (www.amicusmind.sk) pozvali na Slo­ven­sko charizmatickú Carol Ann Hontz, lektorku kineziologickej metódy Three In One Concepts®, systém One Brain® (www.3in1concepts.us).  Mala som možnosť spolupracovať na prekladoch skrípt, aj tlmočení. Mala som to šťastie byť s metódou od jej "slovensko-českých" počiatkov.

Som vďačná sebe a osudu, že som to využila. Počas výcviku som na vlastnej koži okúsila jemnosť, efektívnosť a hĺbku prístupu Three In One®. Uvedomila som si, že modely nášho správania a postoje voči sebe a svetu ležia hlboko v našich bunkách a sú spojené aj s  obdobiami, ktoré si vedome nepamätáme. Pomocou svalového testu (biofeedbacku) sa vieme spojiť aj s týmito spomienkami a jemne uvoľniť emóciu, ktorá spája "vtedy" a "dnes". Aby sme mohli skončiť s opakovaním deštruktívneho správania a pocitov.  Alebo, aby sa ozdravením pocitov uľavilo telu. Zistila som, že keď preberiem zodpovednosť za svoj život a to, ako ho prežívam, získam nástroj na zmenu.

Vo februári 1997 som ukončila základný výcvik, otvorila svoje Centrum pre rozvoj osobnosti a začala vyučovať kurzy pre začiatočníkov, neskôr aj pokročilých. V súčasnosti vyučujem stupeň 1-13 základného výcviku - vrátane certifikačných programov: Vhľad do Š/F pre pokročilých, Praktikum pre konzultantov a Výcviku pre konzultantov, kurzy Univerzálnej série Chamtivosť, vina a "Boh", Sexualita, a 1-dňové tematické programy pre štu­den­tov Three In One® aj ve­rej­nosť (viď Kurzy).

Moje vzdelanie:

Každoročne pravidelne navštevujem semináre rodinných konštelácií, update v rámci Three in One Concepts a podnetné programy iných prístupov s cie­ľom udržania a skvalitnenia mojej práce a pôsobenia.

design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015